Dzisiaj praktyczna ściągawka – syntetyczny wybór najważniejszych przepisów dotyczących pakietu onkologicznego do pobrania ze strony PrawoMedycyna.pl. Nie tylko dla lekarzy!

slajd1Poniżej można pobrać plik w formacie PDF obejmujący wyciąg z najważniejszych przepisów dotyczących pakietu onkologicznego. Zawiera on:

1) Dwa kluczowe przepisy z ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzonych nowelizacją z dn. 22 lipca 2014 r.;

2) Wykaz badań jakie od 1 stycznia 2015 r. może zlecać lekarz POZ;

3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 11 grudnia 2014 r. w sprawie wskaźnika rozpoznawania nowotworów;

4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

imgres-11Pakiet onkologiczny – najważniejsze przepisy

 
Tagged on: