Kancelaria odszkodowawcza w postępowaniu przed wojewódzką komisją

Kancelaria odszkodowawcza w postępowaniu przed wojewódzką komisją
 

 W ubiegłym tygodniu (3 grudnia 2014 r.) w Warszawie odbyła się konferencja naukowa “Kancelarie odszkodowawcze i ich rola w dochodzeniu roszczeń wobec zakładów ubezpieczeń“, zorganizowana przez Katedrę Prawa Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na której wygłosiłem referat na temat udziału kancelarii odszkodowawczych w postępowaniu przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Poniżej przedstawiam główne tezy mojego wystąpienia.

Czy decyzje wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych podlegają kontroli sądów administracyjnych?

Czy decyzje wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych podlegają kontroli sądów administracyjnych?
 

 Czy na pismo wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych odmawiające wszczęcia postępowania przed komisją przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego? Przed takim pytaniem w sprawie o sygn. II SA/Bd 1621/13 stanął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

Prawne środki postępowania z chorymi na Ebola (EVD) w Polsce

Prawne środki postępowania z chorymi na Ebola (EVD) w Polsce
 

 Od kilku miesięcy media donoszą o rozprzestrzenianiu się na niespotykaną dotąd skalę epidemii gorączki krwotocznej Ebola (EVD) w krajach Afryki Zachodniej. Pierwsze przypadki tej choroby pojawiły się w ostatnich dniach także w Ameryce (USA) i w Europie (Hiszpania, Niemcy). Mimo, że Państwowa Inspekcja Sanitarna określa ryzyko zawleczenia Eboli do Polski jako „niezwykle niskie”, to taka ewentualność nie jest wykluczona, zwłaszcza że epidemia rozszerza się, a pierwsze niepotwierdzone podejrzenie zdarzyło się już w Polsce. Jakie są procedury postępowania z przypadkami gorączki krwotocznej według polskiego prawa?

Klauzula sumienia – na kanwie wywiadu z Profesorem Andrzejem Zollem

Klauzula sumienia – na kanwie wywiadu z Profesorem Andrzejem Zollem
 

 Na łamach październikowego (10/2014) numeru “Palestry” (Pismo Adwokatury Polskiej) opublikowano krótki wywiad z Profesorem Andrzejem Zollem na temat błędów lekarskich oraz tzw. klauzuli sumienia lekarzy. Poniżej przedstawiam krótki komentarz na temat klauzuli sumienia na kanwie wypowiedzi Profesora Zolla.