Lekarz w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odmówić leczenia pacjenta. Podobnie jak autorzy przytoczonego poniżej artykułu uważam, że odmowa leczenia u lekarza rodzinnego (“skreślenie” z listy pacjentów) może a nawet powinna być stosowana w przypadkach powtarzającego się nagannego zachowania pacjenta – zwłaszcza jeśli obraża lekarza i inny personel. Należy jednak dodać uwagę, że w istocie nie chodzi tutaj tylko o godność osobistą i ochronę indywidualnych praw znieważanego personelu medycznego – w takim bowiem wypadku można byłoby stosować jedynie ogólne podstawy prawne z Kodeksów karnego i cywilnego dostępne każdemu w takiej sytuacji.

Lekarz w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odmówić leczenia pacjenta, o ile nie zachodzi przypadek niecierpiący zwłoki lub gdy opóźnienie leczenia spowodowane odmową lekarza mogłoby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. Podobnie jak autorzy przytoczonego poniżej artykułu uważam, że odmowa leczenia u lekarza rodzinnego (“skreślenie” z listy pacjentów) może a nawet powinna być stosowana w przypadkach powtarzającego się nagannego zachowania pacjenta – zwłaszcza jeśli obraża lekarza i inny personel. Relacja lekarz – pacjent jest relacją szczególnego stosunku zaufania i musi być oparta na obustronnym szacunku i przestrzeganiu zasad współżycia społecznego. Należy jednak dodać uwagę, że w istocie nie chodzi tutaj tylko o godność osobistą i ochronę indywidualnych praw znieważanego personelu medycznego – w takim bowiem wypadku można byłoby stosować jedynie ogólne podstawy prawne z Kodeksów karnego i cywilnego dostępne każdemu w takiej sytuacji.

Zauważmy, że lekarz pracujący w silnym stresie i pod presją czasu, przyjmujący po kilkudziesięciu pacjentów dziennie musi mieć zapewnione prawo do bezpiecznych warunków pracy. Te obejmują także swoistą higienę relacji społecznych. Lekarz w usprawiedliwiony sposób wzburzony nieuzasadnionym personalnym atakiem pacjenta, inwektywami lub innym powszechnie łamiącym dobre obyczaje zachowaniem pacjenta nie znajdującym wytłumaczenia względami medycznymi (np. choroba psychiczna) jest narażony na popełnienie błędu. W ten sposób mające coraz częściej miejsce chamskie zachowania wobec personelu medycznego POZ i szpitali sprowadzają zagrożenie dla innych pacjentów i w związku z tym uzasadniają skorzystanie z prawa odmowy leczenia.

Podstawą prawną powyższej odmowy leczenia jest przede wszystkim art 38 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz Kodeks Etyki Lekarskiej. Cytowany niżej tekst opisuje także podstawę prawną umowną znajdującą się w standardowym kontrakcie na udzielanie świadczeń zawieranym przez lekarza lub przychodnię z NFZ.

Źródło: Za inwektywy skreślenie z listy pacjentów? NFZ: to możliwe – Prawo