Relacje między lekarzami na forach internetowych

Relacje między lekarzami na forach internetowych

Dyskusja na zamkniętym forum internetowym dla lekarzy nie zwalnia z obowiązków etycznych w zakresie stosunków zawodowych i koleżeńskich między lekarzami. Lekarz powinien zachować szczególną ostrożność w formułowaniu opinii o działalności zawodowej innego lekarza, w szczególności nie powinien publicznie dyskredytować go w jakikolwiek sposób. Osoba naruszająca tę normę – także w dyskusji na zamkniętym forum internetowym lub grupie dyskusyjnej dla lekarzy – naraża się co najmniej na zawodowe postępowanie dyscyplinarne.  

 

Czy lekarz lub POZ mogą odmówić leczenia pacjenta obrażającego personel?

Czy lekarz lub POZ mogą odmówić leczenia pacjenta obrażającego personel?

Lekarz w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odmówić leczenia pacjenta. Podobnie jak autorzy przytoczonego poniżej artykułu uważam, że odmowa leczenia u lekarza rodzinnego (“skreślenie” z listy pacjentów) może a nawet powinna być stosowana w przypadkach powtarzającego się nagannego zachowania pacjenta – zwłaszcza jeśli obraża lekarza i inny personel. Należy jednak dodać uwagę, że w istocie nie chodzi tutaj tylko o godność osobistą i ochronę indywidualnych praw znieważanego personelu medycznego – w takim bowiem wypadku można byłoby stosować jedynie ogólne podstawy prawne z Kodeksów karnego i cywilnego dostępne każdemu w takiej sytuacji.  

 

Klauzula sumienia – dwie nowe złe propozycje

Klauzula sumienia – dwie nowe złe propozycje

Jak donosi “Rzeczpospolita” (“Komisja ustawodawcza zajmie się projektami dot. klauzuli sumienia“), w Sejmie rozpocznie się w tym tygodniu dyskusja na temat dwóch projektów zmian ustawowych dotyczących tzw. klauzuli sumienia lekarzy zgłoszonych odpowiednio przez Sojusz Lewicy Demokratycznej i Twój Ruch. Oba pomysły są równie złe. Poniżej krótki komentarz.  

 

Klauzula sumienia – na kanwie wywiadu z Profesorem Andrzejem Zollem

Klauzula sumienia – na kanwie wywiadu z Profesorem Andrzejem Zollem

Na łamach październikowego (10/2014) numeru “Palestry” (Pismo Adwokatury Polskiej) opublikowano krótki wywiad z Profesorem Andrzejem Zollem na temat błędów lekarskich oraz tzw. klauzuli sumienia lekarzy. Poniżej przedstawiam krótki komentarz na temat klauzuli sumienia na kanwie wypowiedzi Profesora Zolla.