Relacje między lekarzami na forach internetowych

Relacje między lekarzami na forach internetowych

Dyskusja na zamkniętym forum internetowym dla lekarzy nie zwalnia z obowiązków etycznych w zakresie stosunków zawodowych i koleżeńskich między lekarzami. Lekarz powinien zachować szczególną ostrożność w formułowaniu opinii o działalności zawodowej innego lekarza, w szczególności nie powinien publicznie dyskredytować go w jakikolwiek sposób. Osoba naruszająca tę normę – także w dyskusji na zamkniętym forum internetowym lub grupie dyskusyjnej dla lekarzy – naraża się co najmniej na zawodowe postępowanie dyscyplinarne.  

 

Czy lekarz lub POZ mogą odmówić leczenia pacjenta obrażającego personel?

Czy lekarz lub POZ mogą odmówić leczenia pacjenta obrażającego personel?

Lekarz w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odmówić leczenia pacjenta. Podobnie jak autorzy przytoczonego poniżej artykułu uważam, że odmowa leczenia u lekarza rodzinnego (“skreślenie” z listy pacjentów) może a nawet powinna być stosowana w przypadkach powtarzającego się nagannego zachowania pacjenta – zwłaszcza jeśli obraża lekarza i inny personel. Należy jednak dodać uwagę, że w istocie nie chodzi tutaj tylko o godność osobistą i ochronę indywidualnych praw znieważanego personelu medycznego – w takim bowiem wypadku można byłoby stosować jedynie ogólne podstawy prawne z Kodeksów karnego i cywilnego dostępne każdemu w takiej sytuacji.  

 

Prawne środki postępowania z chorymi na Ebola (EVD) w Polsce

Prawne środki postępowania z chorymi na Ebola (EVD) w Polsce

Od kilku miesięcy media donoszą o rozprzestrzenianiu się na niespotykaną dotąd skalę epidemii gorączki krwotocznej Ebola (EVD) w krajach Afryki Zachodniej. Pierwsze przypadki tej choroby pojawiły się w ostatnich dniach także w Ameryce (USA) i w Europie (Hiszpania, Niemcy). Mimo, że Państwowa Inspekcja Sanitarna określa ryzyko zawleczenia Eboli do Polski jako „niezwykle niskie”, to taka ewentualność nie jest wykluczona, zwłaszcza że epidemia rozszerza się, a pierwsze niepotwierdzone podejrzenie zdarzyło się już w Polsce. Jakie są procedury postępowania z przypadkami gorączki krwotocznej według polskiego prawa?