Poglądy wyrażone na niniejszym blogu są osobistymi poglądami autora i nie odzwierciedlają stanowiska instytucji, z którymi autor współpracuje, a w szczególności nie stanowią opinii prawnej ani nie mogą być traktowane jako porada prawna w indywidualnej sprawie. Korzystanie z bloga jest nieodpłatne, jednak wpisy i wypowiedzi autora objęte są ochroną prawną z tytułu osobistych i majątkowych praw autorskich (zob. stopka strony). Autor zastrzega sobie prawo modyfikacji treści wpisów po ich publikacji.

dr Tomasz Widłak

Dr Tomasz Widłak – interesuje się m.in. zagadnieniami prawa i medycyny, zajmuje się problemami prawnymi dotyczącymi zarówno pacjentów jak i lekarzy. W latach 2012-2017 rozstrzygał sprawy z zakresu tzw. zdarzeń medycznych jako członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gdańsku, pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Komisji (2015-2017).

Kwalifikacje: doktor nauk prawnych, wykładowca (adiunkt) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca Podyplomowych Studiów “Prawo Medyczne” na Uniwersytecie Gdańskim. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu w Antwerpii (Belgia). Członek zespołu doradczego ds. ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk medycznych i biologicznych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa, w tym prawa medycznego i praw pacjenta, a także teorii i filozofii prawa oraz prawa międzynarodowego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wykładów.